ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ให้สัมภาษณ์สด “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” “กิจกรรมวันพืชมงคล กับสอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด – 19”

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.58 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ใหสัมภาษณ์สด(phone in ) “กิจกรรมวันพืชมงคล ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด – 19 ในราชการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” พร้อมทั้งให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมในงานส่งเสริมการเกษตร ในสภาวะโควิด – 19 ได้แก่การปรับปรุง และ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Leave a Reply