ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ

วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธิรา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของแมลงเศรษฐกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านแมลงเศรษฐกิจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 145 คน