ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจับมือสปก.เตรียมนำเสนอผลงานรางวัลเลิศรัฐ 65

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับและร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินผลงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน แก่นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางวชิรา ไผ่เจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และทีมงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดลำพูน นำโดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีการร่วมวางการดำเนินงานในพื้นที่ การนำเสนอข้อมูล ให้พร้อมในการตรวจประเมินในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้มีเกษออำเภอบ้านโฮ่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่