ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายสุนทร ตะนาวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ วงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตลำไยคุณภาพให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ลำไย อำเภอแม่ทา โดยแนะนำการตัดแต่งช่อผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแม่ทา