ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม โดยชี้แจงเรื่องโครงการสนับสนุนสินเชื้อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การขับเคลื่อนตลาดเกษตรกร ความก้าวหน้าการดำเนินการ GAP เชิงรุก และการประกวดรางวัลเลิศรัฐของจังหวัดลำพูน