ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดลำพูน