ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านปงผาง อำเภอแม่ทา 👩🏾‍🌾🏫

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านปงผาง อำเภอแม่ทา โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานพิธีรับมอบฯ เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนสอนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลทากาศ โอกาสนี้มีนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบอาคารดังกล่าว ในส่วนของเกษตรได้มีการสนับสนุนกล้าผักและไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผักแก่โรงเรียน พร้อมจัดเตรียมแปลงผัก เพื่อใช้สำหรับทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานและท่านผู้ทรงคุณวุฒิร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ผักในแปลง ในการนี้ ท่านประธานได้ร่วมเล่นกีต้าร์ร้องเพลง เป็นการสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน