ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรร่วมประเมินผลงานหมู่บ้านอยู่เย็น 65 บ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ณ บ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงค์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน