ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อสรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 จากหน่วยงานต่างๆ การติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภับในระดับพื้นที่ และรับฟังคำแนะนำ และข้อห่วงใยจากองคมนตรี ผ่านระบบ VDO conference โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม poc ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน