ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบริษัท ทวีศักดิ์ ไชยเสน จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ