ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตาม เยี่ยมเยียนกลุ่มสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดำเนินการติดตาม เยี่ยมเยียน กลุ่มสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยทางศดปช.ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตรวจวิเคราะห์ดิน รวมถึงมีการจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง ในการติดตามครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี