ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ ร่วมประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566 ผ่านระบบ zoom cloud meeting โดยมีหัวข้อการประชุม เรื่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน, การเตรียมข้อมูลการติดตามประเมินผลของบริษัท Tris, โครงการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น, Farmstay และ Application ท่องเที่ยวเชิงเกษตร