ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงใหญ่ผักลำพูน มาตรฐาน GAP

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงคัดและบรรจุผักและแปลงผัก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผัก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งมีการผลิตผักที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ปัจจุบันมีสมาชิก 20 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกผักจำนวน 700 ไร่ในตำบลอุโมงค์ เป็นแปลงปลูกในแปลงเดียวกัน จำนวน 96 ไร่ ที่เหลืออีกจำนวน 604 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่ใกล้เคียง สามารถผลิตผักปลอดภัย ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ฮ่องเต้ ผักบุ้งจีน โหระพา กะเพรา กะหล่ำดอก (ฤดูหนาว) หอมแบ่ง ขึ้นฉ่าย ผักชี และ พริกขี้หนู พื้นที่แปลงเกษตรเป็นที่ราบลุ่มอยู่ในพื้นที่ชลประทาน สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้มีเกษตรจังหวัดลำพูน นายวิชัย ตู้แก้ว พร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงประธานและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล