ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นางสาวยอดขวัญ วิภาคกิจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน