ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการชี้แจงข้อราชการ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นต้น มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วมเพื่อรับทราบและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด