ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเปิดตลาดต้องชม ตลาดสวนไผ่บ้านสันมะกรูด จังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม ตลาดสวนไผ่บ้านสันมะกรูด จังหวัดลำพูน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และการจับจ่ายใช้สิยในชุมชน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน