ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัดร่วมบรรยายโครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09:30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน, การพัฒนาคุณภาพการผลิต ให้ตรงความต้องการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้เครื่องจักรกล เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ ณ ห้องประชุมสวนอาหาร ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ แอนด์ คาเฟ่ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ดำเนินการโดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน มีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนระดับดี เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย