ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรอบวงเงิน 170,000 ล้านบาท) ผ่านระบบ Application Zoom Meeting โดยมีนางยอดขวัญ วิภาคกิจ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ