ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีม 2 นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอป่าซาง

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมนิเทศงานที่ 2 นำโดย นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมลงพื้นที่ติดตามงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน