ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน