ข่าวประชาสัมพันธ์

Script สุดยอดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศเมืองหละปูน ในรายการ ท่องเที่ยวเกษตร DOAE Boarding Time#

วั

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13:30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.จันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมลงพื้นที่เตรียมการจัดรายการ DOAE Boarding Time เพื่อร่วมหารือประเด็นการนำเสนอการถอดบทเรียน “สุดยอดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศเมืองหละปูน” วิสาหกิจชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณที่ทำการวิสาหกิจชุมชนฯ เลขที่ 141/1 หมู่ 3 บ้านป้าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีว่าที่ร้อยตรีชนะ ชัยชนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ร่วมหารือประเด็นสำคัญในการนำเสนอผ่าน YouTube Live Channel ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 12.00 – 12.45 น.