ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด​ (คพจ.)​ จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด​ (คพจ.)​ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2565​ เพื่อร่วมพิจารณาการเบิกจ่ายเงินโครงการกระจายผลผลิต (มะม่วง) ​ออกนอกแหล่งจังหวัดลำพูน ปี​ 2565​ ณ​ โรงแรม​ แกรนด์​ ปา​ โฮเทล​ แอนด์​ รีสอร์ท​ ต.เวียงยอง​ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีนายภาษเดช​ หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม