ข่าวประชาสัมพันธ์

YSF ลำพูน รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ณคอร์นลำพูน ปลูกข้าวโพดหวานทานสดส่งตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ รายการ “พัฒนาเกษตรกรไทย ก้าวไกล SME” FM 95 MHz.

Leave a Reply