ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมวิทยากร (ครู ก ) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ว่าที่ รต.ณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รับผิดชอบงานอารักขาพืช เข้าร่วมอบรมวิทยากร (ครู ก ) เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุน 6 มาตรการโรคใบด่างมันสำปะหลัง รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม