ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนลงพื้นที่เก็บข้อมูลยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย (ประเมินแหล่งท่องเที่ยว) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนทรัพย์รุ่งเรืองกิจ ต.เหมืองจี้ ลำพูน, ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนลำนำรักษ์ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง และวิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน