ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูนร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร ปี 65

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting และ Facebook Live เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน เพื่อเตรียมดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งจะเปิดใช้งานในวันที่ 1 ต.ค. 65 ต่อไป