ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการรางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น และจัดจำหน่ายสินค้าเด่นจังหวัด