ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน นำสินค้าเด่นร่วมจำหน่ายใน “งานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี” พร้อมจัดแสดงนิทรรศการรางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น .