ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายประจำสัปดาห์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ประจำสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก รวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน