ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนประจำเดือ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนประจำเดือน ครั้งที่ 10/2565 โดยมีประเด็นการเน้นย้ำเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงกับแผนการดำเนินงาน การดำเนินการภายใต้งบพัฒนาจังหวัดลำพูน โครงการภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และประเด็น Challenge แปลงใหญ่/ GAP ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน