ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ