ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามสถานการณ์การเกษตรศพก.อ.บ้านโฮ่ง?‍??‍??‍?

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ออกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยพบปะและแลกเปลี่ยน รวมถึงรับฟังปัญหาด้านการผลิตมะม่วงและลำไยในพื้นที่ กับ นายประวิน ปาตีคำ ประธานศพก.อำเภอบ้านโฮ่ง มีการปลูกลำไยและมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตมะม่วงในสวนยังไม่ได้เก็บเกี่ยว เนื่องจากปัญหาผลผลิตมะม่วงในพื้นที่ล้นตลาด ราคาขายไม่คุ้มทุนกับค่าแรงการเก็บเกี่ยว รวมถึงมะม่วงมีขนาดเกินมาตรฐานการส่งออก ทั้งนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศ และอุดหนุนผลผลิตมะม่วงในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อไป

Leave a Reply