ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2565 เพื่อวางแผนการจัดการน้ำใช้ทางการเกษตร และเตรียมรับมือสถานการณ์ได้ทันเวลา ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่