ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์การเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดลำพูน DOAE Learning Center ขับเคลื่อนองค์ความรู้ การทำงานและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน