ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง และรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเกษตรจังหวัดลำพูน กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน พร้อมทั้งพบปะข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนพนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานเกษตรอำเภอ โดยมีการมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน