ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน “ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแปลงใหญ่”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีประธาน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการกลุ่ม แปลงใหญ่ ม.13 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน