ข่าวประชาสัมพันธ์

คุยเฟื่อง เรื่องเกษตรลำพูน”ลดการเผาในพื้นที่เกษตร FM 95 MHz.16 ม.ค.64 5โมงเย็น

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ว่าที่ รต.ณภัทร นาวา นวส.ปฏิบัติการ และนางสาวสุธิรา แน่นอุดร นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนบันทึกเทปวิทยุ รายการ “คุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน” หัวข้อ ลดการเผาในพื้นที่เกษตร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ โดยกำหนดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน คลื่นความถี่ FM.95 MHz. ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 17.00 -18.00 น.

Leave a Reply