ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่”