ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอลี้ ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) : ปลูกผักหวานใต้ต้นลำไยสร้างรายได้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) อำเภอลี้ นายวินชัย ตันอุตม์ ซึ่งเป็นต้นแบบด้านไม้ผล (ลำไย) และแปลงเกษตรแบบผสมผสานโดยมีปลูกผักหวานใต้ต้นลำไย ร่วมกับปลูกผักตามฤดูกาล โดยมีนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูล ณ แปลงเรียนรู้เกษตรกรปราดเปรื่อง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน