ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2566