ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ วางแผนการทำบุญสำนักงาน และเน้นย้ำการอยู่เวรสำนักงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน