ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

วันที่ 20 เมษายน 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายร่วมประชุมให้ข้อมูลและร่วมเสนอแนวทางการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน