ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน.. ร่วมลงพื้นที่กับองค์กรมหาชน ในเขตพื้นที่เมืองลำพูน

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ณ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน