ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน