ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไม้ผลอัตลักษณ์ ลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่