ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่ติดตามสำรวจด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ และพื้นที่ตำบลบ้านโฮ่งและตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน