ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่แปลงใหญ่มะม่วงตำบลน้ำดิบ และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน