ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธี MOU ความร่วมมือบทบาท ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน