ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “ลองลำพูน (Long Lamphun)” การพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าในคูเมือง จังหวัดลำพูน