ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลละค่าแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน งานรวมพล ศพก.แปลงใหญ่จังหวัดลำพูน